DHO - specialundervisning

pårørendeundervisning

       

DHO - specialundervisning - Evaluering?

Den enkelte underviser evaluerer sin undervisning ved afslutningen af et forløb – det er en fast procedure, og vi gemmer evalueringerne et år efter at undervisningen er afsluttet.

Derudover ønsker vi at gennemføre en individuel evaluering, hvor vi giver den enkelte deltager mulighed for at evaluere DHO-Specialundervisning som en helhed.

Det er af stor vigtighed for os at kunne foretage denne evaluering, da vi fortsat gerne vil udvikle os kvalitetsmæssigt. Da vi ikke er samlet på en skole, hvor vi kan få umiddelbare tilbagemeldinger, gennemfører vi det således som en skriftlig evaluering. Underviseren vil få en kopi til underviseren.

I slutningen af undervisningsforløbet modtager I en evalueringsblanket, og I kan benytte den, eller denne fra hjemmesiden, som kopieres og sendes som e-mail til dho@dho-special-fyn.dk .

For DHO-Specialundervisning – Jens Henriksson

 

Sådan besvares evalueringsskemaet

Man læser spørgsmålet til venstre og studerer svarmulighederne ude til højre, og finder ud af hvilket tal der passer bedst.

Man svarer på spørgsmålet ved at skrive det tal der passer bedst ud for spørgsmålet, eller ved at sætte ring uden om det tal ude til højre, som man synes passer bedst, i forhold til udsagnene der står. Derudover er man velkommen til at tilføje bemærkninger efter de enkelte spørgsmål eller under bem. i øvrigt:

1. Tidsforløb fra kontakt til kursusstart:             Alt for lang 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Helt passende

2. Antal af timer:                                                   Helt forkert 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 Helt rigtigt

3. Placering af timer:                                             Helt forkert 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 Helt rigtigt

4. Undervisningslokale med udstyr:               Fungerede ikke 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 Velfungerende

5. Tempoet i undervisningen:                          For langsomt 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 For hurtigt

6. Sværhedsgraden i undervisningen:             For let 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 For svært

7. Indholdet i undervisningen:                          Ramt ved siden af 1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Helt perfekt

8. Kontakten til døve/hørehæmmede nu:        Ikke meget bedre 1– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Meget bedre

9. Bemærkninger i øvrigt:

Dato:                                                                                                                             Hold nr: