DHO - specialundervisning      

DHO - specialundervisning - hvem er vi?

Hvad er DHO

Hvem er vi -
DHO-Specialundervisning giver undervisning i dansk for døve og hørehæmmede, og i tegnsprog til pårørende til døve i Odense. Skoleleder er tidl. uddannelseskonsulent fra Nyborgskolen Jens Henriksson . DHO/Specialundervisning kan også give undervisning til pårørende til døve i andre af de fynske kommuner, såfremt der kan laves en aftale til dækning af et undervisningsbehov  iht. "Lov om Specialundervisning for voksne". 

DHO - Specialundervisning har overenskomst med Odense Kommune om undervisning i 145 lektioner om året til disse fag. Der undervises iht. Lov om kompenserende specialundervisning for voksne, hvorfor al undervisning og materialer er gratis.

DHO - Specialundervisning underviser efter visitation, hvorfor man skal ansøge om undervisning, ligesom undervisningen evalueres. Papirerne vedrørende de enkelte hold opbevares i et år efter afsluttet undervisning.

Undervisere
DHO- Specialundervisning har en lille fritidsundervisende ”stab” af døve undervisere, Vibeke Borup,lærer Berit Sørensen og lærer Mette Washuus