DHO - specialundervisning

     

DHO - specialundervisning - hvor?

Hvor underviser vi:

DHO-specialundervisning giver primært undervisning i Odense, da vi har overenskomst med Odense Kommune. Vi bruger lokaler hvor det er mest hensigtsmæssigt af hensyn til undervisninger og deltagere. Vi benytter lokaler på skoler og på virksomheder og i private hjem. Vi benytter i år Aaløkkeskolen og Center for Døves lokaler, samt evt. Fyns Døveforening.

Vi gør opmærksom på at vi fortsat kun kan undervise borgere i Odense efter egen visitation, hvor øvrige kommuner skal ansøges i hvert tilfælde´.


Hvis du bor udenfor Odense Kommune og ønsker undervisning, kan vi evt. være behjælpelig med at søge.

I nogle tilfælde formidler vi undervisning mod betaling, såfremt kommunen ikke selv har mulighed for at tilbyde denne.